Giới thiệu | Điều hành pháp nhân | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Trang này giới thiệu những điểm lưu ý khi sử dụng trang “quản lý công ty”.

Bạn có thể thực hiện việc tuyển dụng cho chính công ty của mình.
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cơ chế mới liên quan đến quản lí công ty, vui lòng sử dụng hòm thư góp ý (trong mục “hỗ trợ”).

Giới thiệu

Quản lý công ty là việc cung cấp các dịch vụ (B2B) hỗ trợ các doanh nghiệp (pháp nhân), bao gồm hai chức năng chính.

1. Chức năng mà doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng: Bao gồm cách sử dụng dịch vụ của các công ty khác và cách công khai, sử dụng thông tin của chính công ty mình.
Ví dụ: Có thể áp dụng cho các dự án đấu thầu và tuyển dụng bằng cách công khai thông tin công ty mình,

2. Chức năng cung cấp thông tin mà doanh nghiệp hỗ trợ sử dụng: Công bố thông tin về các dịch vụ mà các công ty cần và cho phép các công ty sử dụng chúng.
Ví dụ: Các cửa hàng đóng vai trò là phòng ăn cho công ty căng tin, việc tính thuế thì ủy thác kế toán thuế, du lịch thì ủy thác công ty du lịch lữ hành, tìm kiếm văn phòng thì ủy thác cho công ty bất động sản, v.v.

Đối với các dịch vụ xúc tiến DX, vui lòng công khai thông tin về cách tiến hành DX, phân tích dữ liệu, hệ thống, v.v.

Người dùng

Các công ty lớn cũng có thể yêu cầu hỗ trợ, nhưng phổ biến nhất vẫn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Các công ty lớn có khả năng tài chính lớn.)

Các loại phân loại thông tin

Xúc tiến DX  : Tư vấn sản phẩm hoặc thông tin cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phát triển nhân sự : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc cung cấp và phát triển nhân sự cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phân tích dữ liệu : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến các phân tích dữ liệu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Hệ thống   : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc phát triển hệ thống hoặc phần mềm cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Ứng dụng  : Ứng dụng và thông tin liên quan đến ứng dụng trên bodais
Nghiên cứu Công nghệ : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến công nghệ hoặc nghiên cứu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Quản lý Công ty : Các sản phẩm và thông tin cần thiết để vận hành công ty

Ứng dụng

Tất cả mọi thứ từ những điều cơ bản cần thiết để quản lý công ty đến phân tích dữ liệu chuyên môn hóa đều được cung cấp tại đây.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp hoặc tự chuẩn bị. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy thuộc vào khoảng thời gian hoặc quy mô công ty.
Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh chính của mình.
Các ứng dụng cũng có thể được phát triển bởi mỗi công ty.
Tham khảo cách phát triển ứng dụng tại đây.

Các bước sử dụng ứng dụng

Làm theo ba bước sau để bắt đầu sử dụng ứng dụng ngay lập tức.

1. Đăng ký ứng dụng quản lý người dùng.
Ngay sau khi sử dụng ứng dụng, vui lòng nhập thông tin công ty của bạn và công khai thông tin. Bằng cách gắn URL, thông tin này cũng sẽ hoạt động như một giải pháp SEO.

2. Sau khi nhập sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty bạn, nó sẽ được công khai trên HP.
Cố gắng nhập thông tin bằng nhiều từ nhất có thể. Hãy thêm các từ khóa hữu ích cho người dùng.

3. Sử dụng các dịch vụ và ứng dụng đáp ứng nhu cầu của công ty bạn.
Bằng cách sử dụng các dịch vụ và ứng dụng cần thiết, bạn có thể cải thiện hiệu quả của công ty mình.

Hoạt động kỳ vọng

Tham khảo “Cách sử dụng HP.”
Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành

Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành  

bodais

bodais

Trang web hỗ trợ DX toàn diện

Công ty điều hành