Giới thiệu | Thông tin | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Truyền phát thông tin bằng cách sử dụng trang web này được giới thiệu.

Ngoài việc sử dụng trang web của chính công ty bạn, bạn cũng có thể công bố thông tin trên trang này.
Bạn nên nhập nhiều câu từ mang đặc trưng của công ty mình nhất có thể.
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về truyền phát thông tin, vui lòng sử dụng hòm thư góp ý (trong mục “hỗ trợ”).

Giới thiệu

Trang “Thông tin” có thể được sử dụng với tư cách là trang chủ của thông tin được truyền phát ra bên ngoài hoặc với tư cách là nơi truyền phát thông tin.

Người dùng

Các công ty người dùng nắm giữ thông tin được truyền phát ra bên ngoài; các công ty muốn nhận được thông tin đó

Các loại phân loại thông tin

Xúc tiến DX  : Tư vấn sản phẩm hoặc thông tin cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phát triển nhân sự : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc cung cấp và phát triển nhân sự cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phân tích dữ liệu : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến các phân tích dữ liệu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Hệ thống   : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc phát triển hệ thống hoặc phần mềm cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Ứng dụng  : Ứng dụng và thông tin liên quan đến ứng dụng trên bodais
Nghiên cứu Công nghệ : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến công nghệ hoặc nghiên cứu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Quản lý Công ty : Các sản phẩm và thông tin cần thiết để vận hành công ty

Ứng dụng

Tất cả mọi thứ từ những điều cơ bản cần thiết để quản lý công ty đến phân tích dữ liệu chuyên môn hóa đều được cung cấp tại đây.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp hoặc tự chuẩn bị. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy thuộc vào khoảng thời gian hoặc quy mô công ty.
Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh chính của mình.
Các ứng dụng cũng có thể được phát triển bởi mỗi công ty.
Tham khảo cách phát triển ứng dụng tại đây.

Các bước sử dụng ứng dụng

Làm theo ba bước sau để bắt đầu sử dụng ứng dụng ngay lập tức.

1. Đăng ký ứng dụng quản lý người dùng.
Ngay sau khi sử dụng ứng dụng, vui lòng nhập thông tin công ty của bạn và công khai thông tin. Bằng cách gắn URL, thông tin này cũng sẽ hoạt động như một giải pháp SEO.

2. Sau khi nhập sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty bạn, nó sẽ được công khai trên HP.
Cố gắng nhập thông tin bằng nhiều từ nhất có thể. Hãy thêm các từ khóa hữu ích cho người dùng.

3. Sử dụng các dịch vụ và ứng dụng đáp ứng nhu cầu của công ty bạn.
Bằng cách sử dụng các dịch vụ và ứng dụng cần thiết, bạn có thể cải thiện hiệu quả của công ty mình.

Hoạt động kỳ vọng

Tham khảo “Cách sử dụng HP.”
Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành

Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành  

bodais

bodais

Trang web hỗ trợ DX toàn diện

Công ty điều hành