Giới thiệu | dx | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
fv
 

Trang này giới thiệu cách sử dụng các danh mục DX trên HP này và lý luận chung về DX.

Tìm kiếm và sử dụng sản phẩm liên quan đến DX cần thiết cho công ty của bạn.
Vui lòng đăng ký các sản phẩm liên quan đến DX của chính công ty bạn trong “Ứng dụng Bán hàng”.
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cơ chế mới liên quan đến các sản phẩm DX, vui lòng sử dụng hòm thư góp ý (trong mục “hỗ trợ”).

Giới thiệu

Danh mục “Cách triển khai DX” chứa kiến ​​thức liên quan đến cách triển khai chuyển đổi số (DX). Trang này giúp hình thành hiểu biết chung về cách triển khai chuyển đổi DX và hướng suy nghĩ khi đăng tải các sản phẩm của chính công ty bạn.

Người dùng

Lý thuyết chung về DX là gì, tư duy DX và cách triển khai DX được diễn giải tại đây.
Chúng tôi giải thích ngắn gọn ba quan điểm về việc xúc tiến các dự án DX, ba bước số hóa, sự khác biệt giữa BI / BA / AI, quy trình phân tích và khuôn hệ thống cần thiết cho việc chuyển đổi DX.

Các ví dụ sử dụng thực tế theo ngành là tập hợp các ví dụ từ các ngành nghiệp khác nhau.
Trong trường hợp bạn không biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi cung cấp thông tin giúp bạn biết được những gì đang xảy ra trong các ngành nghiệp tương tự như của bạn

“Nền tảng bodais” giải thích về nền tảng tự trị bodais có thể cung cấp các ứng dụng từ nhiều công ty khác nhau.
Thuật toán đã xây dựng sẽ phát huy giá trị thực của nó khi được tự động hóa. Trang này giải thích về các dịch vụ hỗ trợ xây dựng hệ thống AI.

Nếu đây là lần đầu tiên của bạn, vui lòng bắt đầu với “đánh giá đơn giản” (Phiên bản web; miễn phí).

アセスメントへ

Người dùng

Đối với các công ty đang tiến hành chuyển đổi DX, trang này có thể được sử dụng làm trang web lựa chọn sản phẩm. Đối với các công ty có sản phẩm chuyển đổi DX, trang này có thể được sử dụng làm trang quảng cáo.

Các loại phân loại thông tin

Xúc tiến DX  : Tư vấn sản phẩm hoặc thông tin cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phát triển nhân sự : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc cung cấp và phát triển nhân sự cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Phân tích dữ liệu : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến các phân tích dữ liệu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX.
Hệ thống   : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến việc phát triển hệ thống hoặc phần mềm cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Ứng dụng  : Ứng dụng và thông tin liên quan đến ứng dụng trên bodais
Nghiên cứu Công nghệ : Các sản phẩm và thông tin liên quan đến công nghệ hoặc nghiên cứu cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi DX
Quản lý Công ty : Các sản phẩm và thông tin cần thiết để vận hành công ty

Ứng dụng

Tất cả mọi thứ từ những điều cơ bản cần thiết để quản lý công ty đến phân tích dữ liệu chuyên môn hóa đều được cung cấp tại đây.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp hoặc tự chuẩn bị. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy thuộc vào khoảng thời gian hoặc quy mô công ty.
Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh chính của mình.
Các ứng dụng cũng có thể được phát triển bởi mỗi công ty.
Tham khảo cách phát triển ứng dụng tại đây.

Các bước sử dụng ứng dụng

Làm theo ba bước sau để bắt đầu sử dụng ứng dụng ngay lập tức.

1. Đăng ký ứng dụng quản lý người dùng.
Ngay sau khi sử dụng ứng dụng, vui lòng nhập thông tin công ty của bạn và công khai thông tin. Bằng cách gắn URL, thông tin này cũng sẽ hoạt động như một giải pháp SEO.

2. Sau khi nhập sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty bạn, nó sẽ được công khai trên HP.
Cố gắng nhập thông tin bằng nhiều từ nhất có thể. Hãy thêm các từ khóa hữu ích cho người dùng.

3. Sử dụng các dịch vụ và ứng dụng đáp ứng nhu cầu của công ty bạn.
Bằng cách sử dụng các dịch vụ và ứng dụng cần thiết, bạn có thể cải thiện hiệu quả của công ty mình.

Hoạt động kỳ vọng

Tham khảo “Cách sử dụng HP.”
Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành

Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành  

bodais

bodais

Trang web hỗ trợ DX toàn diện

Công ty điều hành