vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム

Video chọn lọc

DX là gì, nên bắt đầu từ đâu? Video sau được đề xuất đặc biệt cho những người đang gặp thách thức trong việc triển khai các dự án DX. Mời các bạn đón xem.

Cách triển khai DX

Video chọn lọc

Giới thiệu về CRISP-DM, một quy trình tiêu chuẩn liên ngành, là một bước hướng tới việc sử dụng dữ liệu trong kinh doanh.

Sơ lược về việc sử dụng dữ liệu trong kinh doanh
Đào tạo khai thác dữ liệu CRISP-DM

Video chọn lọc

Giới thiệu các sản phẩm mà bạn có thể học hỏi trải nghiệm, với mục đích hướng bạn quan tâm đến sử dụng dữ liệu và khoa học dữ liệu. Các giảng viên có kinh nghiệm giáo dục và đào tạo dồi dào sẽ giới thiệu cách sử dụng dữ liệu cần thiết cho DX khi sử dụng bodais.

Chấm điểm bodais trải nghiệm

Mới nhất

Phát triển nguồn nhân lực Cách sử dụng Phát triển nguồn nhân lực  Công ty điều hành
Phân tích dữ liệu Cách sử dụng dữ liệu  Công ty điều hành
Hệ thống Cách sử dụng Hệ thống  Công ty điều hành
Ứng dụng Cách sử dụng ứng dụng  Công ty điều hành
Nghiên cứu công nghệ Cách sử dụng Nghiên cứu công nghệ   Công ty điều hành
Cách sử dụng Nghiên cứu công nghệ Cách sử dụng Công ty Quản lý Công ty điều hành
Thông tin    Cách sử dụng thông tin Công ty điều hành
Điểm tiếp xúc    Cách sử dụng điểm tiếp xúc Công ty điều hành
Hỗ trợ    Cách sử dụng hỗ trợ Công ty điều hành
Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành

Ấn nút bên dưới để liên hệ với công ty điều hành    

bodais

bodais

Trang web hỗ trợ DX toàn diện

Công ty điều hành