Tổng quan kinh doanh | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

i’s FACTORY xúc tiến chuyển đổi số cho công ty bạn.

i’s FACTORY cung cấp dịch vụ xúc tiến chuyển đổi số
Hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả hơn với việc ứng dụng các dịch vụ này.
Đặc biệt, điểm mạnh của chúng tôi là khả năng xây dựng bộ công cụ tùy chỉnh riêng cho công ty bạn.

Dịch vụ xúc tiến chuyển đổi số

Các dịch vụ xúc tiến chuyển đổi số của i’s FACTORY được giới thiệu trong video 90 giây dưới đây. Mời các bạn xem video này.

Công ty AI / dữ liệu lớn với 20 năm kinh nghiệm

アイズファクトリー特長

i’s FACTORY có nhiều kinh nghiệm và thành tựu với 20 năm chuyên môn hóa trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu lớn và hơn 800 dự án trải dài trên 40 loại dữ liệu khác nhau.

Ngoài ra, với nền tảng phân tích dữ liệu tự động “bodais” kết hợp với các Công cụ AI khác (dành cho Học sâu, v.v.), chúng tôi cung cấp tính linh hoạt và chức năng cao

Triết lý công ty
Sơ lược công ty 

Hồ sơ giao dịch với nhiều công ty

Trong lịch sử 20 năm, chúng tôi đã phân tích dữ liệu cho nhiều công ty.

 

Tiếng nói của khách hàng
Ví dụ thực tế 

Dịch vụ Hỗ trợ chuyển đổi số

Giới thiệu các dịch vụ của i’s FACTORY.

1. Phát triển nguồn nhân lực AI / Phân tích tại chỗ
2. Phân tích dữ liệu / Tư vấn
3. Phát triển hệ thống / Giấy phép bodais
4. Nghiên cứu thuật toán phân tích / Công cụ đầu tiên trên thế giới

Phát triển nguồn nhân lực

Bồi dưỡng nguồn nhân lực cần thiết cho các dự án AI

Quản lý các dự án AI là cần thiết cho sự thành công của chuyển đổi số. Tại i’s FACTORY, chúng tôi phát triển Nguồn nhân lực AI cần thiết cho các Dự án AI.
Chúng tôi cũng thực hiện đào tạo, phát triển và hỗ trợ phân tích tại chỗ.
Chúng tôi hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực AI của công ty bạn bằng chương trình giảng dạy thực tế và tiên tiến chỉ có ở i’s FACTORY với thành tích đào tạo hơn 3000 người và hơn 100 nhà khoa học dữ liệu.

Sản phẩm/Nguyên mẫu dành cho Phát triển Nguồn nhân lực

Phân tích dữ liệu

Thực lực được kiểm chứng dựa trên kinh nghiệm hơn 1000 phân tích dữ liệu

i’s FACTORY có nhiều nhà khoa học dữ liệu là những chuyên gia phân tích dữ liệu giàu kinh nghiệm có thể quản lý các dự án AI.


Chúng tôi có kinh nghiệm xử lý các định dạng dữ liệu khác nhau với hơn 1000 phân tích dữ liệu trong 20 năm. Chúng tôi đang tiến hành các phân tích dữ liệu đòi hỏi ít sửa chữa và tuân thủ CRISP-DM dẫn đến kết quả kinh doanh.

Sản phẩm/Nguyên mẫu phân tích dữ liệu

Hệ thống / bodais (Ứng dụng)

Hỗ trợ toàn diện cho các hệ thống AI như DWH

i’s FACTORY không chỉ là một công ty phân tích.
Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại phát triển hệ thống, bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu như DWH cần thiết cho sự thành công của DX, liên kết dữ liệu qua hệ thống hiện có của bạn hoặc thông qua các công cụ BI và API của các công ty khác, xây dựng công cụ phân tích nguyên bản, v.v. bảo trì và vận hành.
Ngoài ra, nền tảng phân tích ban đầu của công ty chúng tôi “bodais” cho phép mọi người dễ dàng xây dựng chức năng học máy và dễ dàng sử dụng mà không cần chuẩn bị dữ liệu rắc rối và kiến ​​thức thống kê phân tích phức tạp cấp cao.

Hệ thống / bodais (Ứng dụng)

Nghiên cứu phát triển công nghệ (Nghiên cứu thuật toán phân tích / Công cụ đầu tiên thế giới)

Cho ra đời những công cụ đầu tiên thế giới)

i’s FACTORY là một công ty được thành lập chủ yếu bởi những người có bằng Tiến sĩ khoa học. Công ty hiện có rất nhiều người có bằng Tiến sĩ.
Một trong những đặc điểm nổi bật của i’s FACTORY là khả năng nghiên cứu cao. Thông qua nghiên cứu chung với các công ty, chúng tôi đã khai sinh ra những công cụ phân tích đầu tiên thế giới.

Sản phẩm và thông tin liên quan đến nghiên cứu phát triển công nghệ

Hãy bắt đầu với dịch vụ đánh giá đơn giản


i’s FACTORY cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ DX, nhưng để có thể xúc tiến DX đúng cách, cần phải hiểu chính xác tình hình của công ty bạn. Để thực hiện việc này, trước tiên, hãy dùng thử “Phiên bản Web của Dịch vụ Đánh giá Đơn giản”. Tất nhiên, nó hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ mới

Truyền bá thông tin tân tiến về Các dịch vụ mới, phát triển AI và hỗ trợ DX

i’s FACTORY liên tục gửi thông tin mới nhất về phát triển AI và hỗ trợ DX. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những người tham gia thử nghiệm các công cụ phân tích nguyên mẫu của chúng tôi được tạo ra từ nghiên cứu công cụ phân tích. Hãy xem trang Chi tiết với đầy đủ thông tin hữu ích.

Thông cáo báo chí gần đây khác

Ví dụ sử dụng thực tế 

Ví dụ sử dụng thực tế

Giới thiệu một phần của Ví dụ Thực tế. Hãy xem Ví dụ Thực tế và Tiếng nói của Khách hàng để biết thêm chi tiết.

Các ví dụ thực tế về Phát triển nguồn nhân lực AI / Phân tích tại chỗ

 • Nhà sản xuất máy photocopy (Đào tạo AI định kỳ)
 • Công ty phái cử Nguồn nhân lực (phát triển nguồn nhân lực AI)
 • Công ty Truyền thông Di động (Phân tích tại chỗ)
 • Công ty Dịch vụ Nhân sự (Phân tích Tại chỗ)

Các ví dụ thực tế về tư vấn · Phân tích dữ liệu

 • Các công ty quản lý cơ sở khác nhau như phòng tập thể dục (Trích xuất vấn đề thông qua tư vấn)
 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ web (Phân tích tối ưu hóa bán hàng)

Ví dụ thực tế về phát triển hệ thống AI · Giấy phép bodais

 • Tổ chức quyên góp (xây dựng DWH)
 • Công ty Vận hành Kinh doanh Viễn thông (Xây dựng bodais tại chỗ)
 • Công ty thẻ tín dụng (Tối ưu hóa gửi DM bằng bodais)
 • Công ty xây dựng (Quyết định tuyển dụng bằng bodais)

Ví dụ thực tế về nghiên cứu thuật toán phân tích

 • Đại lý quảng cáo (Nghiên cứu hợp tác về mô hình tiếp thị kết hợp)
 • Quỹ phòng hộ (Nghiên cứu Hợp tác về Mô hình Biến động Giá Cổ phiếu)

Các ví dụ thực tế khác
Tiếng nói của khách hàng