Nhà nghiên cứu | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Nhà nghiên cứu

Trở thành thành viên trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Bằng cách trích xuất các yếu tố phổ biến trong các vấn đề của khách hàng, bạn sẽ nghiên cứu cơ bản như xây dựng thuật toán để phát triển bộ công cụ đầu tiên trên thế giới, và kiểm chứng dưới dạng nghiên cứu ứng dụng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Trở thành thành viên trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Bằng cách trích xuất các yếu tố phổ biến trong các vấn đề của khách hàng, bạn sẽ nghiên cứu cơ bản như xây dựng thuật toán để phát triển bộ công cụ đầu tiên trên thế giới, và kiểm chứng dưới dạng nghiên cứu ứng dụng.

Nhà nghiên cứu

Đổi mới thế giới với nghiên cứu của bạn!

Số lượng tuyển dụng

1-3 người

Nội dung công việc

Làm việc với tư cách là thành viên của nhóm nghiên cứu và bằng cách trích xuất các yếu tố phổ biến trong các vấn đề của khách hàng, bạn sẽ nghiên cứu cơ bản như xây dựng thuật toán để phát triển bộ công cụ đầu tiên trên thế giới, và kiểm chứng dưới dạng nghiên cứu ứng dụng.

Mô tả công việc
・ Thực hiện nghiên cứu logic cho các công cụ mới và nghiên cứu cải tiến các công cụ hiện tại
・ Hợp tác với nhóm phát triển sản phẩm, tham gia vào thiết kế, xây dựng và kiểm chứng các công cụ phân tích
・ Chịu trách nhiệm phân tích tương ứng với các vấn đề của khách hàng với tư cách là nhà khoa học dữ liệu
・ Thực hiện nghiên cứu về AI Sontaku thân thiện với người dùng, AI giao dịch sử dụng phương pháp học tập kết hợp, v.v.
Trách nhiệm: JR, SD, PS

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp) ■ Kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, AI / học máy, khoa học toán học / thống kê, v.v.
[Ưu tiên] ■ Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ■ Kinh nghiệm phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu bằng R hoặc Python ■ Có kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng Anh)
◎ Củng cố đội ngũ và xây dựng nền tảng cho việc mở rộng kinh doanh. Do có nhiều yêu cầu từ các tập đoàn lớn, bạn có thể được yêu cầu thực hiện phát triển sản phẩm mới với khách hàng.
◎ Vì bạn sẽ tiến hành thương mại hóa sản phẩm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng thông qua phân tích dữ liệu, nên bạn sẽ được tự hào chứng kiến thành quả của mình được quảng bá trên thị trường.

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY