Người viết bài tiếp thị | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Người viết bài tiếp thị

Với tư cách là người viết bài, bạn sẽ viết bài một cách dễ hiểu trên trang web của công ty và các tài liệu phân phát, v.v., là những điểm tiếp xúc với khách hàng

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Với tư cách là người viết bài, bạn sẽ viết bài một cách dễ hiểu trên trang web của công ty và các tài liệu phân phát, v.v., là những điểm tiếp xúc với khách hàng

Người viết bài tiếp thị

Thuyết giải một cách dễ hiểu công ty của chúng tôi !

Số lượng tuyển dụng

1 người

Nội dung công việc

Với tư cách là người viết bài, bạn sẽ viết bài một cách dễ hiểu trên trang web của công ty và các tài liệu phân phát, v.v., là những điểm tiếp xúc với khách hàng

Mô tả công việc
・Tạo nội dung văn bản cho trang web, trang sản phẩm, v.v. của công ty
・ Tạo nội dung văn bản cho tài liệu phân phát, tờ rơi, v.v.


Trách nhiệm: SD

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp) ■ Có kinh nghiệm viết bài B2B ■ Quan tâm đến AI
[Ưu tiên] ■ Có kinh nghiệm trong ngành IT ■ Có kinh nghiệm viết bài B2C
◎ Đặc biệt, bạn sẽ xử lý nhiều dự án thiết kế liên quan đến trang web của chúng tôi, các loại tài liệu quảng cáo, hàng hóa, v.v. Bạn cũng sẽ tổ chức các sự kiện và tạo nội dung video.
◎ Bạn có thể được yêu cầu cải thiện khả năng sử dụng của UX với sự hợp tác của các nhà khoa học dữ liệu của công ty

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY