Kỹ sư web | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Kỹ sư web

Làm việc với tư cách là kỹ sư web của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và hệ thống khách hàng. Giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua việc triển khai và xúc tiến dựa trên phát triển sản phẩm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Làm việc với tư cách là kỹ sư web của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và hệ thống khách hàng. Giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua việc triển khai và xúc tiến dựa trên phát triển sản phẩm.

Kỹ sư web

Thực hành phát triển hệ thống, vươn tới tầm cao hơn!

Số lượng tuyển dụng

4-12 người

Nội dung công việc

Làm việc với tư cách là kỹ sư web trong phát triển sản phẩm và hệ thống khách hàng. Giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua triển khai và quảng bá dựa trên phát triển sản phẩm.

Mô tả công việc
・ Phát triển / vận hành sản phẩm (Thực hiện dựa trên lập trình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng)
・ Phát triển sản phẩm mới bằng cách sử dụng các tài liệu do khách hàng giao phó và nền tảng phân tích bodais của công ty
・ Tiến hành xây dựng hệ thống thông tin, … Thực hiện các dự án nâng cao hiệu quả công việc, … bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống.

Trách nhiệm: JR, SD

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp)■ Ứng viên nước ngoài phải có chứng chỉ kiểm tra Năng lực Nhật ngữ N1 (JLPT N1).■ Có kinh nghiệm phát triển hệ thống cho các sản phẩm (Web, ứng dụng, v.v.) ■ Kỹ thuật liên quan đến web (HTML5 + CSS3, JavaScript, v.v.) [Ưu tiên] ■ Tư duy logic ■ Kiến thức về AI ■ Kinh nghiệm phát triển sử dụng PHP
◎ Vì bạn sẽ hợp tác với người quản lý nhóm phát triển và thực hiện việc phát triển hệ thống, nên bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
◎ Vì bạn sẽ thực hiện việc phát triển không chỉ hệ thống khách hàng mà còn cả các dịch vụ của công ty chúng tôi, nên bạn sẽ được tự hào chứng kiến thành quả phát triển của mình được thương mại hóa.

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY