Quản lí nhân lực | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Quản lí nhân lực

Cải thiện hệ thống tuyển dụng và hệ thống đánh giá nhân viên tùy thuộc vào sự mở rộng của doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động tuyển dụng với tư cách là quản lí nhân sự của chúng tôi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Cải thiện hệ thống tuyển dụng và hệ thống đánh giá nhân viên tùy thuộc vào sự mở rộng của doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động tuyển dụng với tư cách là quản lí nhân sự của chúng tôi.

Quản lí nhân lực

Cải tiến công ty với hoạt động Nhân sự, vươn tới tầm cao hơn!

Số lượng tuyển dụng

1 người

Nội dung công việc

Với tư cách là nhà quản lý nhân sự lao động, bạn sẽ cải tiến hệ thống tuyển dụng và hệ thống đánh giá nhân sự tùy theo việc mở rộng kinh doanh, đồng thời thực hiện các hoạt động tuyển dụng.

Mô tả công việc ・ Thúc đẩy hoạch định chiến lược nhân sự dựa trên kế hoạch kinh doanh phối hợp với các giám đốc điều hành
・ Xây dựng và cải cách hệ thống tuyển dụng, hệ thống đánh giá hiệu suất, cải thiện môi trường làm việc trong công ty, nâng cao động lực
・ Tuyển dụng nhân sự
Trách nhiệm: PS, SN

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp) ■ Kinh nghiệm quản lý Nhân sự ・ lao động
[Ưu tiên] ■ Tư duy logic ■ Kiến thức về tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự ■ Kiến thức pháp luật liên quan đến nhân sự ・ lao động ■ Kinh nghiệm về thủ tục bảo hiểm xã hội
◎ Chịu trách nhiệm cải cách hệ thống đánh giá tuyển dụng và đánh giá hiệu suất, đây là cơ sở để mở rộng kinh doanh
◎ Vì ngành của chúng tôi đang mở rộng, bạn có thể tham gia xây dựng hệ thống nhân sự trong bối cảnh số lượng nhân viên tăng lên đáng kể.
◎ Vì chúng tôi đang hướng tới IPO, bạn cũng có thể tham gia vào các công việc liên quan đến IPO.

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY