Nhà khoa học dữ liệu | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Bán hàng tư vấn AI

Làm việc với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu trong các dự án của công ty chúng tôi và giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích dựa trên dữ liệu định lượng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Làm việc với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu trong các dự án của công ty chúng tôi và giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích dựa trên dữ liệu định lượng.

3-5 người

1-3 người

Nội dung công việc

Làm việc với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu trong các dự án của công ty chúng tôi và giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích dựa trên dữ liệu định lượng. Mô tả công việc
・ Tìm đầu mối về cách giải quyết vấn đề với tư cách là nhà khoa học dữ liệu khi trao đổi với khách hàng.
・ Dựa trên các vấn đề của khách hàng, trích xuất bài toán cần giải quyết và đưa ra các giải pháp.
・ Thực hiện phân tích dữ liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau và nền tảng phân tích bodais của công ty chúng tôi.
・ Kết nối các vấn đề đã trích xuất với việc triển khai sản phẩm thông qua hợp tác với nhóm phát triển sản phẩm.

Trách nhiệm: JR, SD

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp) ■ Ứng viên nước ngoài phải có chứng chỉ kiểm tra Năng lực Nhật ngữ N1 (JLPT N1) ■ Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu, khai thác dữ liệu, học máy, v.v. ■ Kiến thức về AI [Ưu tiên] ■ Có kinh nghiệm trong ngành IT ■ Kinh nghiệm tư vấn
◎ Vì bạn sẽ hợp tác với người quản lý bộ phận khoa học dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu, nên bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. ◎ Vì bạn sẽ thực hiện thương mại hóa sản phẩm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng thông qua phân tích dữ liệu, nên bạn sẽ được tự hào chứng kiến thành quả phát triển của mình được quảng bá trên thị trường.

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY