Kế toán | Tuyển dụng | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Kế toán

Phụ trách tất cả các nghiệp vụ kế toán bao gồm cả việc xây dựng hệ thống kế toán với tư cách là kế toán công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY

 

Phụ trách tất cả các nghiệp vụ kế toán bao gồm cả việc xây dựng hệ thống kế toán với tư cách là kế toán công ty.

Kế toán

Từ kế toán đến nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty!

Số lượng tuyển dụng

1 người

Nội dung công việc

Là người phụ trách kế toán của công ty chúng tôi, bạn sẽ phụ trách tất cả các nghiệp vụ kế toán bao gồm cả việc xây dựng hệ thống kế toán.

Mô tả công việc
・ Quản lý tiền mặt và tiền gửi
・ Nhập các giao dịch mua bán vào phần mềm kế toán
・ Quản lý các khoản phải thu và các khoản phải trả
・ Tính toán chi phí
・ Quản lý các tài liệu liên quan đến kế toán
・ Nộp thuế thu nhập và thuế cư trú
・ Thanh toán các chi phí
・ Đối ứng điện thoại

Trách nhiệm: JR, SD

Chúng tôi đang tìm kiếm ai?

[Cần thiết] ■ Hiểu rõ triết lý doanh nghiệp của chúng tôi (Triết lý doanh nghiệp) ■ Kinh nghiệm kế toán công ty ■ Kiến thức về sổ sách kế toán
[Ưu tiên] ■ Kinh nghiệm làm việc kế toán / tài chính ■ Kinh nghiệm kế toán thuế ■ Kinh nghiệm kế toán nhân sự / lao động ■ Kinh nghiệm tổng vụ
◎ Vì công việc kế toán được thực hiện với sự hợp tác của người quản lý phụ trách kế toán viên được chứng nhận, bạn có thể phát triển bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. ◎ Bạn sẽ có cơ hội tham gia không chỉ vào công việc kế toán mà còn cả tài chính và ngân sách.
◎ Vì chúng tôi đang hướng tới IPO, bạn cũng có thể tham gia vào các công việc liên quan đến IPO.
◎ Vì công ty có ít phòng ban nên bạn cũng có thể tham gia vào các công việc nhân sự / lao động / tổng vụ.

Điều kiện công việc

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Địa chỉ liên lạc

Ứng tuyển

Bối cảnh tuyển dụng

Việc tuyển dụng này nhằm mục đích mở rộng hình thức kinh doanh và ngôn ngữ dựa trên chiến lược toàn cầu của công cụ phân tích dữ liệu tự động không phụ thuộc vào ngôn ngữ bodais.

Khuyến khích

Bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại dùng để phát triển AI thân thiện với người dùng (Sontaku AI) và các nhà nghiên cứu.
Có thể trải nghiệm trò chơi Sontaku AI Sontaku AI Reversi

Đặc điểm công ty

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ

Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Tổng quan kinh doanh

Tổng quan kinh doanh

Bầu không khí công ty 

Giới thiệu thành viên

Ứng tuyển

Điểm hấp dẫn của i’s FACTORY

i’s FACTORY hoạt động như 1 công ty kinh doanh với môi trường học thuật, với đội ngũ quản lý bao gồm nhiều Tiến sĩ
Ngay từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã đóng góp cho một loạt các công ty với phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống phân tích sử dụng AI hoặc khoa học toán học, thống kê, v.v.
Gần đây nhất, chúng tôi đã thu hút sự chú ý trong ngành với việc xây dựng “Hệ thống dự báo biến động giá cổ phiếu” có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp học tập tổng hợp, chẳng hạn như Sontaku AI năng suất cao và thân thiện với người dùng.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp thu hiệu quả kiến thức ngành khi tương tác với công nghệ mới nhất này.

Triết lý công ty i’s FACTORY

Các vị trí ứng tuyển khác

Các điều kiện công việc khác

Ứng tuyển

Ấn nút bên dưới để gửi thắc mắc của bạn về dịch vụ công ty

Liên hệ Công ty / Người phụ trách

株式会社アイズファクトリー

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY

Hỗ trợ thành công cho những người thách thức đổi mới thế giới

Ngành Thông tin và Truyền thông

Công ty trách nhiệm hữu hạn i's FACTORY