Triết lý công ty | Công ty trách nhiệm hữu hạn i’s FACTORY | corporation | Tiếp điểm | vn | bodais 中小企業支援DXプラットフォーム
 

Values

  • Luôn ghi nhớ sứ mệnh và triết lý kinh doanh, hoàn thành trách nhiệm xã hội , kinh doanh và hành động với sự chân thành.
  • Không ngừng theo sát xu hướng thay đổi xã hội, nâng cao tính thiết yếu của công ty trong hiện tại và tương lai, và tối đa hóa sự hài lòng thực sự của khách hàng.
  • Với quan điểm dựa trên “quy tắc”, “thực trạng” và “suy nghĩ”, kiến tạo nên cân bằng giữa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và vươn lên dẫn dầu với phán đoán tối ưu
  • Không ngừng học hỏi kiến ​​thức chuyên môn và vận dụng cụ thể hóa và trừu tượng hóa trong việc cải thiện cá nhân và tổ chức
  • Tôn trọng đối phương, cải thiện bản thân bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và đóng góp xây dựng “một tổ chức mà mọi người đều suy nghĩ ân cần chu đáo”.